O nás

Společnost Rybářství Holohlavy byla založena v roce 1999. V tomto roce byly zakoupeny pozemky, na kterých byly vybudovány sádky a rybochovné zařízení.  Začínali jsme  doslova  na zelené louce a veškeré zázemí, kterým dnes společnost disponuje, bylo postupně vybudováno.

V počátku hospodařila společnost pouze na čtyřech rybnících o celkové výměře 8 hektarů. Postupem času se podařilo získat do užívání další vodní plochy a dnes tak společnost hospodaří na deseti rybnících o celkové výměře 30 hektarů. Na obhospodařovaných rybnících je produkován především kapr a jako doplňkový sortiment pak i další druhy sladkovodních ryb jako amur, lín, štika,  sumec a candát.

V naší společnosti se dále věnujeme chovu okrasných druhů ryb a jeseterů. Chov těchto ryb probíhá přímo v areálu sádek. Nejprve v rybí líhni a poté v příkopových rybnících, které jsou pro tento chov speciálně upraveny.

V roce 2016 společnost přistoupila za podpory Operačního programu Rybářství k vybudování moderního kompletního recirkulačního systému včetně líhně pro chov lososovitých ryb, převážně pstruha duhového a sivena alpského. Tento systém výrazně šetří vodu, které je v posledních letech stále méně, neboť pracuje s obměnou pouhých 5 – 10% vody v systému denně. Vedle snahy o úsporu vody potřebné k chovu ryb, bylo dalším důvodem k výstavbě recirkulačního systému zvýšení produkce lososovitých ryb a získání naprosté soběstačnosti v jejich produkci. Proto také společnost v roce 2017 zahájila výstavbu druhého recirkulačního systému, který byl na konci srpna 2017 dokončen a díky tomu by mělo být pro naše zákazníky lososovitých ryb dostatek po celý rok.

Společnost Rybářství Holohlavy je od svého založení dynamicky se rozvíjející  a prosperující firmou se stabilní výrobní základnou, fungující na rodinných principech. Společnost má v současné době tři zaměstnance.